انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

چگونگی استفاده از بیمه مسئولیت مدنی در عوارض ناشی از درمان-دکتر ذبیح اله واحدی

چگونگی استفاده از بیمه مسئولیت مدنی در عوارض ناشی از درمان-دکتر ذبیح اله واحدی

چگونگی استفاده از بیمه مسئولیت مدنی در عوارض ناشی از درمان

مساله مهم در این مقال این است که باوجود نگرانی های شایع و قدیمی که همکاران دندانپزشک از شکایت های ناشی از عوارض درمان دارند، آیا این امکان وجود دارد که با استفاده از قوانین موضوعه و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به مسئولیت پزشک و دندانپزشک در مقابل صدمات و حوادث حین یا پس از درمان نگرانی موصوف را که قدیمی و شایع است برطرف کرد یا تخفیف داد. براساس مطالعه قانون بیمه مصوب سال 1316 و آئین نامه مصوب شورای عالی بیمه سال 1392 به نظر می رسد که با اشراف لازم به قوانین و مقررات فوق الذکر و عقد قرارداد مناسب و موثر با شرکت های بیمه در چارچوب قرارداد تکمیلی  (CLOUSE) تا حدود زیادی و شاید بتوان گفت تقریباً در حد صددرصد  این نگرانی را مرتفع ساخت. توجه به مطالب مبسوط در سخنرانی ارائه شده اینجانب که درخصوص همین موضوع است این امکان را به لحاظ عملی و علمی میسر می سازد.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۳۰۴

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات