انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

هشت روش اصلی بستن دیاستم-دکتر سعید نعمتی

هشت روش اصلی بستن دیاستم-دکتر سعید نعمتی

 هشت روش اصلی بستن دیاستم

در این مبحث به ارائه هشت روش اصلی جهت بستن فواصل بین دندانی اشاره می‌شود هر روش مرحله به مرحله با اسلاید آموزش داده شده و محاسن و معایب هر روش ذکر می شود و در اصلاح معایب روش دیگری ارائه می‌شود تا اشکالات روش قبل را پوشش دهد. هر روش اصلی دارای زیرگروهی جهت رفع اشکال می باشد و در نهایت جمعاً حدود ۱۲ روش ارائه می شود. مسئله مهم تر ایجاد بینش و نگرش درست در راستای بستن فواصل است زیرا همان طوری که مشخص است بستن فاصله ها به معنای اضافه کردن به سطوح پروکزیمال است که باید با ایجاد ایلوژن کاری کرد که دندان علیرغم اضافه شدن عرض آن پهن تر به نظر نرسد. از سوی دیگر تشخیص علت فاصله و اتیولوژی آن نیز در ابتدای مبحث عنوان می‌شود زیرا که عدم شناسایی علت وجود فاصله می‌تواند باعث شکست در طرح درمان و نارضایتی بیمار و دندانپزشک گردد. از طرف دیگر با اشاره به چگونگی  Pupilla Managementیا پاپی بین دندانی در ایجاد شکل مناسب و پرهیز از ایجاد مثلث تاریک در بین دندان ها روشی درست جهت نیل به اهداف زیبایی در دندان های قدامی ارائه خواهد شد.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۲۸۳

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات