انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

نقش شبکه ی اجتماعی دوستی در ارتقای سلامت دهان کودکان-دکتر مریم صادقی پور

نقش شبکه ی اجتماعی دوستی در ارتقای سلامت دهان کودکان-دکتر مریم صادقی پور

نقش شبکه ی اجتماعی دوستی در ارتقای سلامت دهان کودکان

بیماری‌های مزمن، مانند بیماری‌های دهان و دندان، دارای الگوهای پیچیده و مرتبط با شیوه‌ی زندگی افراد، رژیم‌های غذایی سرشار از قند، استفاده‌ی گسترده از انواع دخانیات و افزایش مصرف الکل می باشد. همچنین، مانند بسیاری از بیماری‌های دیگر بیماری‌های دهان نیز متأثر از وضعیت اقتصادی اجتماعی می‌باشند. مواجهه با ابعاد مختلف بیماری های دهان نیازمند یک نگاه سیستمی ، و همچنین استفاده از ابزارهای بین‌رشته‌ای است. از طرف دیگر یکی از ابزارهایی که اخیراً موردتوجه متخصصین سلامت عمومی قرارگرفته است بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. گزارشات متعددی نشان داده‌ است که این شبکه‌ها دارای پتانسیل  بسیار زیادی در ترویج ابعاد مختلف سلامت و درنتیجه پیشگیری از بیماری‌ها ی می‌باشند. مطالعه حاضر قدمی در بررسی توانایی این ابزار درراستای ترویج سلامت دهان از نگاه سیستمی است. در این  پژوهش با مطالعه شبکه اجتماعی دانش آموزان مدارس تهران به بررسی ارتباط ساختار این شبکه و نحوه ترویج آگاهی و رفتار مرتبط با سلامت دهان پرداخته شده است. در این بررسی پس از دو بار ارزیابی سطح شاخص وضعیت اقتصادی اجتماعی، آگاهی و رفتار مرتبط با سلامت دهان و همچنین شناسایی شبکه اجتماعی دانش آموزان، تغییرات سطح آگاهی و رفتار ناشی از ارتباط دوستی دانش آموزان مورد مطالعه قرار  گرفت. همچنین با ارائه یک "مدل عامل محور" به عنوان الگوی انتشار رفتار در شبکه اجتماعی  به‌عنوان ابزاری در اختیار سیاست‌گذاران حوزه سلامت و تصمیم گیران حوزه سلامت دهان و دندان برای شبیه‌سازی مداخلات مورد نظر قرار داده تا قبل از تخصیص اعتبارات و اجرای مداخلات، درک بهتری از نتایج مورد انتظار از سیاست‌های  مورد نظر داشته باشند. نتایج این مدل نشان می‌دهد که شبکه اجتماعی مدارس می‌تواند در طول مدت هر سال تحصیلی تاثیرات قابل توجهی در بهبود و ارتقاء وضعیت سلامت دهان دانش آموزان داشته باشد.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۲۱۶

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات