انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

صدمات وارده به دندانهای شیری - تشخیص و طرح درمان-دکتر ناهید عسکری زاده

صدمات وارده به دندانهای شیری - تشخیص و طرح درمان-دکتر ناهید عسکری زاده

صدمات وارده به دندان های شیری - تشخیص و طرح درمان

معمولا مدیریت صدمات وارده به دندان های شیری در کودکان برای کودک و والدین او، امری پر اضطراب است.

برای تیم دندانپزشکی که مسئولیت درمان را به عهده می گیرند نیز چالش برانگیز است. در این گونه موارد درمان و پیگیری صحیح اهمیت دارد تا به کودک بهترین مراقبت کوتاه و بلند مدت ارائه شود .

ریسک عوارض کوتاه و بلند مدت مانند تغییر رنگ دندانی نکروز پالپی، تحلیل خارجی، داخلی و انکیلوز اگر به موقع درمان نشود بر تکامل جوانه دندان دائمی تاثیر گذار خواهد بود.

در این سخنرانی تشخیص و طرح درمان انواع شکستگی های پیچیده و غیر پیچیده تاجی، ریشه، تاج ریشه و صدمات جابجائی شامل کانکشن، ساب لوکسیشن. اکستروژن. لترال لوکسیشن، اینتروژن و اوالژن دندان های شیری با ارائه کیس های مختلف مطرح می گردد. همچنین عکس العمل های مختلف دندان های شیری به ضربه و واکنش های جوانه دندان های دائمی جایگزین در این گونه موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۲۱۰

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات