انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

جراحی دندان های نهفته و پیشگیری و درمان عوارض جراحی، معرفی تکنیک های نوین جراحی-دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم

جراحی دندان های نهفته و پیشگیری و درمان عوارض جراحی، معرفی تکنیک های نوین جراحی-دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم

جراحی دندان های نهفته و پیشگیری و درمان عوارض جراحی، معرفی تکنیک های نوین جراحی

 مقدمه: جراحی دندان های نهفته یکی از شایع ترین جراحی های حیطه دهان، فک و صورت است که از طرفی به علت شیوع بالای جراحی ها و تنوعات آناتومیک ناحیه، شیوع عوارض و مشکلات بعد از جراحی نیز می تواند در این جراحی قابل توجه باشد که می‌توان با داشتن اطلاعات کامل از انواع موارد نهفتگی و تکنیک ها و تجهیزات جراحی، از عوارض و مشکلات درمان‌های جراحی پیشگیری نمود. چرا که در هر بیمار با توجه به وضعیت آناتومیک و شرایط بیمار، باید از تکنیک ها و تجهیزات متناسب استفاده نمود.

روش مطالعه: در این مقاله به بررسی انواع موارد نهفتگی های دندانی و به ویژه دندانهای عقل در فک بالا و پایین، ارتباط دندانهای نهفته با ساختارهای آناتومیک اطراف و تقسیم بندی آنها پرداخته و ملاحظات آناتومیک مربوطه و شیوع آن ها مورد بررسی قرار میگیرد. استفاده از تکنیک های مختلف ارزیابی و تصویر برداری و نحوه تفسیر آنها مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی استفاده از این اطلاعات در حین جراحی مورد بحث قرار میگیرد. و به بررسی انواع تکنیک های جراحی و تجهیزات مورد استفاده پرداخته و تکنیک های نوین در جراحی مورد بررسی قرار می گیرد. استفاده از تجهیزات جراحی نوین در جراحی و موارد کاربرد آنها در نظر گرفته می شود. عوارض و مشکلات جراحی دندان های نهفته مورد بررسی قرار گرفته و روش‌های پیشگیری ،تشخیص و  مدیریت آن مورد مطالعه قرار می گیرد.

نتایج: استفاده از تکنیک های مختلف تصویربردای منجر به بهبود نتایج درمانی شده و با داشتن تقسیم بندی صحیح از وضعیت نهفتگی و ارتباط با ساختارهای آناتومیک مجاور، نتایج درمانی مناسب تری فراهم گردیده و از میزان عوارض جراحی کاسته میشود. با کاربرد تجهیزات نوین در جراحی می توان کیفیت درمانی بالاتری را کسب نمود.

 نتیجه گیری:  با داشتن اطلاعات مناسب از نحوه ارزیابی و تشخیص و تقسیم بندی انواع نهفتگی و استفاده از تکنیک های مناسب می توان نتایج قابل قبولی از جراحی به دست آورد. استفاده از تکنیک های پیشرفته ارزیابی و تصویربرداری، می تواند کمک شایانی در فهم دقیق موقعیت دندان های نهفته و ارتباط آنها با ساختارهای آناتومیک همراه از قبیل اعصاب و عروق ناحیه نماید.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۱۵۲

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات