انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ترمیم Class IV  با کمک کامپوزیت های Vita Shade و No-Vita Shade- دکتر علی امامقلی پور

ترمیم Class IV  با کمک کامپوزیت های Vita Shade و No-Vita Shade- دکتر علی امامقلی پور

ترمیم Class IV  با کمک کامپوزیت های Vita Shade و No-Vita Shade

مقدمه و هدف:

  یکی از شایعترین حوادث در بچه های مدرسه ای (7الی15سال)شکستگی دندان های سانترال می باشد که بهترین درمان اینگونه شکستگی هایclass IV استفاده از Naturally shaded composites و نیز Layering technique  می باشد که می توان با حداقل تراش نسوج باقی مانده دندان به حداکثر زیبائی و فانکشن دست یافت.

مواد و روش ها:

برای ترمیم class IV با کامپوزیت ها باید اطلاعات دقیق وکافی در مورد سیستم های کامپوزیتی Vita Shade وNon-Vita Shade ونیز سیستم های جدید باندینگ و همچنین کاربرد لایه های مختلف کامپوزیت (Layering technique) به صورت صحیح داشته باشیم.

در این سخنرانی تمام مراحل ترمیم های کامپوزیتی  class IVبیان خواهد شد. مطالب مورد بحث در این سخنرانی به شرح ذیل می باشد:

  • New Classification of Vita & Non-Vita Shade Composites
  • Preparation Design for Class IV Composite Restoration
  • Step-by Step layering technique, including opaquers for predictable shade and incisal translucency
  • Finishing &Polishing technique for an incredibly natural finish that is stain resistant and long lasting

نتیجه گیری:

در انتها باید متذکر شوم با آگاهی کافی در مورد سیستم های جدید کامپوزیتی وتکنیک های جدید ترمیمی می توان با حداقل تراش دندان وحداکثر محافظت از نسج سالم دندان  ترمیم های کامپوزیتی زیبا و فانکشنال را برای بیماران ایجاد کنیم. 

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۲۸۰

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات