انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

اندو کراون، نوعی متفاوت از رستوریشنهای تمام سرامیک: اندیکاسیون ها و مزایا-دکتر علیرضا هادی

اندو کراون، نوعی متفاوت از رستوریشنهای تمام سرامیک: اندیکاسیون ها و مزایا-دکتر علیرضا هادی

اندو کراون، نوعی متفاوت از رستوریشن های تمام سرامیک: اندیکاسیون ها و مزایا

اندو کراون نوع متفاوتی از رستوریشن های تمام سرامیک است که برای دندان هایی که تحت درمان ریشه قرار گرفته و نسج زیادی از دست داده اند مورد استفاده قرار می گیرد. اندو کراون به عنوان یک درمان آلترناتیو نسبت به پست ریختگی و پست های پیش ساخته همراه با روکش برای دندان ها استفاده می شود. مهمترین مزیتی که این روش نسبت به روش استفاده از پست و روکش دارد تراش کمتر نسج دندان و حفظ بیشتر انساج باقی مانده دندانی می باشد.

در بسیاری از مقالات در ارتباط با طول عمر این روش درمانی در مقایسه با پست و روکش مشاهده شده است که طول عمر مشابهی دارد. اندیکاسیون اصلی این درمان برای دندان های مولرمیباشد. وجود حداقل سه میلیمتر عمق پالپ چمبر برای موفقیت این درمان ضروری است. عدم ورود به فضای داخل کانال از ویژگیهای این درمان می باشد. این درمان مبتنی بر دندانپزشکی ادهزیو می باشد. در این روش از سرامیک های قابل اچ و باند به دندان برای ساخت اندوکراون استفاده می شود. این مواد به دلیل قابلیت باند به نسج دندانی ضمن حفظ نسج بیشتری از دندان این قابلیت را دارد تا در دهان ریتنشن و رزیستنس مورد نیاز را تامین کنند. این درمان برای دندان های پره مولر و دندان های قدامی به اندازه دندان های مولر موفقیت آمیز نمی باشد. لذا امروز بیشتر در دندان های مولر استفاده می شود. هدف از مقاله حاضر، بررسی اندیکاسیون ها، روش های تراش، مزایا و معایب های اندوکراون به شکل کلینیکال می باشد.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۱۴۸۱

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات