انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

انتخاب بایومتریال در پیوندهای کف سینوس-دکتر محمدرضا کریمی

انتخاب بایومتریال در پیوندهای کف سینوس-دکتر محمدرضا کریمی

انتخاب بایومتریال در پیوندهای کف سینوس

انتخاب بهترین ماده جانشین استخوان (Bone Substitute) در پیوندهای کف سینوس  Sinus Floor Augmentation همیشه مورد توجه محققین بوده است.

بطورکلی مواد جانشین استخوان بصورت زیر طبقه بندی می شوند:

-   Autogenous Grafts

-   Allogenic Grafts

-   Xenogeneic Grafts

-   Synthetic Grafts

در انتخاب ماده جانشین استخوان شرایط زیر در نظر گرفته می شود:

-   شرایط سیستمیک و سن بیمار

-   زمان و محل جراحی

-   زمان قراردهی ایمپلنت پس از پیوند استخوان

-   زمان بارگذاری ایمپلنت

-   در دسترس بودن و قیمت

پیوندهای اتوژن از گذشته بعنوان استاندارد طلايي در جراحی های بازسازی استخوان در حیطه ایمپلنت های دندانی مطرح بوده است. اما این جایگاه در رابطه با پیوندهای کف سینوس مورد تردید قرار گرفته و در بسیاری از مقالات به تحلیل اینگونه پیوندها در طول زمان اشاره شده است.

از طرف دیگر نتایج مناسبی در رابطه با استفاده از زنوگرفت ها و مواد سنتتیک در ترکیب با استخوان اتوژن یا به تنهایی گزارش شده است. همچنین نتایج نسبتاً مناسبی بااستفاده از مواد آلوژنیک به تنهائی یا همراه استخوان اتوژن حاصل شده است.

در این سخنرانی به ویژگی های هر یک از موادفوق اشاره شده و در مورد کاربرد آنها در پیوندهای کف سینوس بحث خواهد شد.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۱۶۳

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات