انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ارزيابي خطر پوسيدگي-دکتر سید جلال پورهاشمی

ارزيابي خطر پوسيدگي-دکتر سید جلال پورهاشمی

ارزيابي خطر پوسيدگي

از زماني كه در نيمه اول قرن بيستم علل بروز پوسيدگي دندان شناخته شد اپيدميولوژيست ها و دانشمندان رشته دندانپزشكي به فكر پيش بيني بروز پوسيدگي در افراد و گروه هاي سني جامعه افتادند و پس از تعيين دقيق ريسك فاكتور هاي اين بيماري عفوني با انجام تحقيقات گسترده توانستند با استفاده از اين ريسك فاكتور ها بروز پوسيدگي را پيش بيني كنند. نخستين بار دانشگاه نورت كارولينا در آمريكا با اندازه گيري ١٩ريسك فاكتور موفق شد خطر بروز پوسيدگي را در يك گروه سني پيش بيني كند. بعدا دانشكده دندانپزشكي سن آنتونيو تكزاس با انجام تحقيق ديگري و با كاربرد ريسك فاكتور هاي پوسيدگي خطر بروز آن را پيش بيني كند.

هم اكنون بسياري از دانشكده هاي دندانپزشكي و مراكز درماني در سراسر جهان هر بيمار مراجعه كننده را در بخش تشخيص طبق استاندارد هاي جهاني از نظر استعداد بروز پوسيدگي مورد ارزيابي قرار داده و سپس بيمار را جهت انجام درمان به بخش هاي مربوطه ارجاع مي دهند. بطور كلي دو نوع استراتژي براي پيشگيري از بیماری ها وجود دارد. پيشگيري در كل جمعيت و پيشگيري در افراد در معرض خطر.

سازمان جهاني بهداشت به كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه پوسيدگي دندان ها در آنها شيوع بالايي دارد توصيه ميكند استراتژي نوع دوم را اجرا كنند، زيرا هم هزينه بسيار كمتري دارد هم سريع تر جواب مي دهد.

در اين سخنراني سعي مي شود اهميت اين موضوع وروش هاي اجراي آن در ايران توضيح داده شود.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۱۶۶

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات